Welkom by Deo Gloria Community Church Rockingham  -   Kerk van die Here in die suide van Perth

Ons is 'n Woord gebaseerde, Christus gesentreerde, Heilige Gees geĆÆnspireerde, dissipelmakende kerk.  Wonderlike, warm, hartlike ontmoetings met God en met mekaar vind op Sondae en gedurende die week in ons omgeegroepe plaas. 

Daar is elke Sondag tydens skoolkwartale 'n kinderkerk vir jong kinders van 3-8 jaar oud.  Saam met die erediens is daar ook elke Sondag 'n kinderkerk in Engels vir laerskool kinders tot 12 jaar oud.  Daar is ook 'n Youth Church vir hoĆ«rskoolkinders in Engels tydens die erediens. 

Lofprysing en aanbidding lei ons na 'n ontmoeting met God en boodskappe is dinamies en Skrifgetrou. Daar is verskeie omgeegroepe wat deur die week vergader en ook gereelde jeugaksies wat gedurende die week plaasvind.  Gebed is die hartklop van ons gemeente.

 

Hoe om deel te word?

  • Besoek ons eredienste om 9:00 op Sondae. As jy gelei voel om deel te word van ons gemeente vul 'n lidmaatskapvorm in of kontak gerus ds Peet. 

  • Raak so spoedig moontlik by een van die verskillende bedieninge betrokke en word so deel van die uitbreiding van God se Koninkryk hier in Perth.